Dvajsetletna mamica

Je sploh zmožna vzgajati otroka? Je sploh primerna za mamo? Se sploh zaveda, kaj vse jo čaka?

To so vprašanja, katera postavljajo mnogi ljudje, ko slišijo, da bo 20 letno dekle postalo mama. Ampak, zakaj? Zakaj bi se drugi odločali namesto tebe? Saj ne bodo oni vzgajali tvojega otroka.
Seveda je še dosti stvari, katere še nisem doživela. Kdo pa pravi, da jih ne bom doživela z otrokom? Že res, da ne bom več ponočevala, popivala in zjutraj hodila domov. A sedaj me bo čakalo nekaj lepšega.
Da. Zame bo vzgoja in skrb za otroka nekaj lepšega, kot pa žurke vsak petek. Že sedaj na to gledam kot na nekaj najlepšega, ki se mi je zgodilo v življenju. Nekatere moje vrstnice bi raje splavile, kot pa da bi skrbele za otročička. Ampak to je njihova izbira. Vsak se odloči za tisto, kar misli da je boljše zanj. Nekateri se še pri 25 letih ne počutijo zmožnega skrbeti za otroka. Jaz pa se pri svojih dvajsetih počutim že dovolj zrela in sposobna za to. Je pa seveda drugače, ker bom imela pri tem veliko pomoči. Če sem stara 20 let, še ne pomeni, da bom slaba mama! Naredila bom vse, da mojem otroku ne bo nič hudega in da mu bo lepo v življenju. ❤

img_1965

Kar bi rada izpostavila je, da preveč ljudi na mlado starševstvo gleda kot na nekaj slabega. Ko sem novico, da sem noseča povedala drugimi, so bili skoraj vsi veseli.
Pa so bili res? Vem, da so o tem nekateri govorili, kot nekaj najslabšega. Morda so to govorili tudi tisti, za katere sem mislila, da so veseli zame. Ampak zakaj bi gledala na to, kaj mislijo drugi? 🙂
Jaz se imam za sposobno, dovolj zrelo. In nisem edina dvajsetletnica, ki tako misli. Poznam še mlajše od mene, ki so postale mamice, pa se imajo še lepše, kot pa neko dekle, ki non stop misli na zabavo.
Enkrat, med delom v lokalu, mi je en pijanček rekel, da sem zmešana, ker sem se odločila za otroka. Seveda sem bila zelo jezna. Zakaj le? To mi je rekel nekdo, ki nima nič od življenja in raje cele dneve popiva in zapravlja denar, ki ga seveda dobi od socialne, ker nima službe, kot pa da bi kaj naredil iz svojega življenja. Po vrh vsega pa se bo še smilil sam sebi. Ne prenesem več pogleda na pijančke. Takšni ljudje, so zame ničvredni. Eden izmed razlogov, zakaj sem nehala delati kot natakarica…

Ja, vem kaj me čaka. Vem, da je pred mano veliko neprespanih noči. Vem, da bo včasih naporno. Ampak jaz osebno, imam rada izzive. Komaj čakam, da bom jaz tista, katera bo noč in dan skrbela za novo življenje. In verjamem, da nisem edina, ki se počuti tako. Koliko je deklet po svetu, ki se trudijo in trudijo zanositi, a jim ne uspe. Jaz pa se nič nisem trudila. Tudi zato, na nosečnost gledam kot na nek čudež narave. ❤ Verjamem, da bom še našla čas za stvari, katere obožujem. Nihče ne pravi, da bo konec tistega, kar imam rada. Še vedno bom ista jaz. Še vedno bom oboževala make up. Še vedno se bom rada zabavala.
Nekatere se ne bi odločile za to. In jih ne obsojam. Nekatere pa se odločimo za nov izziv, nov najlepši začetek, in že te vsi obsojajo, češ, da si premlada.

img_2377

Ampak tak je naš svet. Pred tabo se bodo vsi nasmihali, govorili s tabo vse najlepše. Za hrbtom pa te bodo obsojali in govorili le najslabše o tebi. Takšnih ljudi se poskušam izogibati.
Če želiš imeti otroka mlada… Imej ga! Če se želiš poročiti mlada… Poroči se! Če se želiš zabavati še do 30 leta… Zabavaj se!

Odločitev je tvoja. Ne od drugih… Jaz sem ponosna, da bom 20 letna mamica. Bodi še ti ponosna/ponosen nase.

 

Bodi lepo,
Gaja ❤


20 years old mommy

Is she even able to raise a child? Is she even appropriate for being a mom? Is she even realizing, what is going to happen to her?

Those are the questions most of the people are asking, when hearing about 20 years old girl is being pregnant. But why? Why would someone else make decision instead of you? They won’t be raising your child.
Of course there are a lot of things that didn’t happen to me. Who says, they won’t happen to me, with my baby boy? It’s true, that I won’t drink so much anymore, come home so late. But now, there is something even more wonderful to me to happen.
Yes. For me, education and taking care of my child will be more amazing, than partying every friday night. Even now, I see this like the most wonderful thing. Some of girls who are my age, would miscarriage, instead of taking care of the baby. But that’s all their choice! Everyone decide for what he thinks it’s better for him. Some people are not feeling able to raising a child at their 25. But I feel mature enough to raise a baby at my 20. But it’s different, because I will have a lot of help. And if I am 20 years old, that doesn’t mean I will be a bad mom! I will make everything for my baby to feel wonderful in his life. ❤

img_1965

What I want to say is, so many people are talking about young parenting, like something bad. When I told news, that I am pregnant, almost everyone were happy.
But were they? I know, some of them were talking about it like that is the worst thing to happen. Maybe some of the people I thought they were happy, were talking like that. But why would I care about what the other people think?
I feel capable, enough mature. And I am not the only 20 year old, who thinks that. I know even younger girls, who became mommies, and they have the most wonderful time of their lifes.
Once, when I worked at the bar, one drunk man said to me that I am crazy, because I choose for the baby. Of course I was very angry. Why? That said someone who doesn’t have nothing in his life, and he is rather drinking all day and spending his money, which welfare gives to him because he has no job, instead he would do something in his life. For me, that kind of people are worthless.

I know, what is waiting for me. I know, there are a lots of sleepless nights. I know, sometimes will be hard. But I personally, love challenges. I can’t wait to be that person, who will take care about new life. And I believe, I am not the only one, who feels that way. How many girls are trying and trying to get pregnant, but they can’t. I did not try at all. Even because of that, I look about my pregnancy like a miracle. ❤ I believe, I will find some time for things I like. No one is saying, it will be the end of what I like. I will still be the same me. I still will adore makeup. I still will like to have fun.
Some of girls, wouldn’t choose for this. And I don’t judge them. But some of us, choose for a new challenge, new wondeful start, and everyone are judging you, because they think you are too young.

img_2377

But that’s what our world is like. They will be smiling in front of you, talking with you so nice. But behind your back, they will judge you and talking the worst things about you. I’m trying to avoid those people now.
If you want to have a child in your young ages… Have him! If you want to get married young… Get married! If you want to have fun until you are 30… Have fun!

It’s all your decision. Not decision of the others… I am proud to be 20 years old mommy. Be proud of yourself. You can be too.

 

Be good,
Gaja ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s