Gaja, kako ti je uspelo izboljšati samozavest?

Pozdravčki!❤️

Veliko deklet me sprašuje, kako za vraga mi je uspelo izboljšati samozavest in samopodobo. Odločila sem se napisati kratek blog post o tem. Ogromno je deklet, ki niso samozavestne. Tudi jaz še vedno nisem čisto samozavestna, ampak nekaj časa nazaj, nisem bila niti malo.

Zelo je težko opisati, kako točno mi jo je uspelo izboljšati. Moram reči, da je nekaj prinesel tudi čas sam. Se mi zdi, da starejša kot sem, bolj sem samozavestna. Več kot sem doživela, bolj sem postala samozavestna. Seveda pa je pri vsaki osebi drugače.

Vsako dekle, ki ni samozavestno, se mora vprašati, kaj jo je pripeljalo do tega, zakaj je nesamozavestna. Mene so do tega pripeljali drugi. Za njih sem bila debela, grda, čudna punca. Poimenovali so me z groznimi vzdevki, so se mi posmehovali… Nikomur ni všeč, da ga zafrkavajo, kajne? Mene je ta preteklost iz osnovne šole, spremljala kar lep čas. Kako pa sem pozabila na preteklost in se začela počutiti bolj samozavestno?

 •  Ne gledam več na mnenja drugih ljudi, ki mi sploh nič ne pomenijo. Tega ne rabiš. 🙂 Tiste ljudi, ki so me nekoč zafrkavali, po tihem sovražim in nočem imeti stike z njimi.

 

 •  Pogledam se v ogledalo in si rečem, da sploh ne izgledam slabo, namesto, da non stop iščem napake na sebi.

 

 • Več stvari delam, opravim sama. Naučila sem se skrbeti sama zase. Počutiš se bolje, ko narediš nekaj zase.

 

 • Ne primerjam se z drugimi dekleti. Začela sem bolj ceniti svoje obline. Rekla sem si: Nisem najdebelejša oseba na svetu. 🙂 Pa tudi malo bolj močnejše osebe… Začela sem ceniti, kako so lahko tako samozavestne. Tudi jaz bi po osebnosti nekoč rada bila takšna kot one.

 

 • Ne sekiram se za vsako malenkost. Če slišim slabe govorice o meni, se le nasmejim. Ljudje, ki raznašajo lažne govorice, se mi smilijo.

 

 • Odstranila sem vse osebe, katere so prinašale slabo voljo v moje življenje. Ko sem poslušala probleme drugih, mi je bilo še težje, glede na to, da sem imela že svojih vrh glave.

 

 •  Odstranila sem vse osebe, katere so za hrbtom grdo govorile o meni. Takšnih res nihče ne potrebuje, kajne? 🙂
 •  Bolj sem začela ceniti, kar imam. Raje glej na tiste ljudi, ki te imajo res radi. ❤️
 •  Našla sem popolnega fanta, ki mi daje vedeti, da sem zanj najlepša in najboljša. Našla sem prijateljico, katera mi vedno daje dobro voljo kadar sem z njo in mi daje vedeti, da sem dobra oseba, ne slaba. Takšne ljudi potrebuješ! ❤️
 •  Raje sem začela iskati in delati stvari, v katerih sem dejansko dobra, kot pa tiste v katerih nisem.

 

 • Da, uporabljam make up. To me naredi bolj samozavestno. In ne uporabljam ga, da bi bila všeč drugim. Uporabljam ga, ker se počutim bolje, če ga nosim. Morda je to slabo, ampak zakaj bi naokoli hodila brez njega, če pa se potem ne počutim dobro? Nihče mi tega ne prepoveduje.

 

To ne deluje tako težko, kajne? Ampak po eni strani je kar težko. Biti moraš precej močan, da lahko postaneš samozavesten. Nekateri so samozavestni že sami po sebi, nekateri pa nažalost niso… Potrebovala sem kar nekaj let, da sem postala vsaj malo samozavestna. Še sedaj se kdaj pa kdaj spopadam s problemi z mojo samozavestjo. Še sedaj se včasih ne počutim dovolj dobro, a dovolj je že, da se cenim in imam rada.

Več vprašanj mi lahko postaviš na mojem Instagram profilu, na katerem sem ti vedno na voljo. 🙂

Lepo bodi,
Gaja❤️


Gaja, how did you get so confident?

Hello ❤
So many girls are asking me, how the hell did I got so confident? So I decided to write one short blog post about it. There are so many girls, who aren’t confident. Even I am not so quite confident, but at the time back, I wasn’t even a little.

It’s hard to describe, how my self-confidence got better. I have to say that time brought something. I think, older I am, more I am confident. More then I survived, more I am confident. Of course, with every person is not the same.

Every girl, who isn’t confident, have to ask herself, what brought her to that. The other people brought me there. For them, I was fat, ugly and weird girl. They called me with horrible nicknames, they made fun of me… Nobody likes being bullied. The past from my elementary school, was with me one lovely time. So how did I forget about the past and start to feel more confident?

 • Other people’s opinions, don’t bother me anymore. You don’t need this. 🙂 I quietly hate those people now and I don’t want to have contact with them.

 

 • I look into a mirror and say that I don’t even look that bad, instead of searching for mistakes on my body.

 

 • I’m doing more with myself. I learned to care about myself. You feel better, when you do something for yourself.

 

 • I don’t compare with the other girls anymore. I started to more appreciate my curves. I said to myself: You aren’t the fattest person on this world. 🙂 And even a little more curved girls… I started to appreciate, how confident they are. I feel like them someday and think that way.

 

 • I don’t burden because every single thing. If I hear something bad is talking about me, I just smile. Those people, who are talking bad rumors about me, I feel sorry for them.

 

 • I removed all those people, who brought bad emotions in my life. When I was listening to the other peoples problems, It was even harder for me, considering I had so many problems with myself.

 

 • I removed all those people, who talked bad about me behind my back. Nobody needs those people, right? 🙂

 

 • I started to appreciate more what I have. You need to care about people, who really loves you. ❤

 

 • I found the perfect boyfriend, who gives me to know, that I am the most beautiful and the best for him. I found best friend, who gives me cheerfullness every time I am with her, and gives me to know, I’m a good person, not bad. You need those kind of people! ❤

 

 • I started to search and do things, where I am actually good at. I don’t search for things, I suck at.

 

 • Yes. I use make up. That makes me more confident. I don’t use it because other people need to like me. I use it, because I feel better, if I wear it. Maybe this is bad, but why I need to walk arounf without make up. if then I am not feeling good? No one is forbiding me this.

 

That don’t seem so hard, right? But on the other side, it is. You have to be very strong, to be confident, you know. Someones are confident by themself already, someones are now… I needed some years, to get a little confident. Even now, I am sometimes dealing with problems with my self-confidence. Even now, I am not feeling good enough, but It’s enough to esteem myself and to love myself.

You can ask me more questions on my Instagram profile, where I am always avaliable for you. 🙂

Be good,
Gaja ❤

One thought on “Gaja, kako ti je uspelo izboljšati samozavest?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s