3 mesece po porodu

Pozdravčki!❤️

Danes smo 11. 6. in moj mali Lan je star že kar 3 mesece. Šele sedaj vidim, kako hitro čas beži! Zdi se mi, da sem še ne dolgo nazaj želela, da pride ven iz mojega trebuha. Še ne dolgo nazaj, je brcal v mojem trebuhu, sedaj pa me včasih brca v trebuh.

Katere spremembe opazim pri njemu?

Lan je postal zelo živahen fant. Zelo rad ima svojo nalepko žabico, katera je prilepljena na steni ob previjalni mizi. Tisto ima najraje. Vsakič, ko ga položim na previjalno mizo in jo zagleda, se mu na obrazu nariše velik nasmeh.

V preteklem mesecu je začel uporabljati nasmešek. Sedaj mi njegov nasmeh polepša čisto vsak dan. Nasmeji se skoraj za vsako stvar in skoraj vsakemu, ki ga ogovori. Do sedaj sem ga le enkrat slišala, kako se glasno smeji. Seveda je svoj prvi smeh namenil njegovi žabici.😄 Začel je tudi močno brcati in mahati z rokami. Najraje ima, ko mamico povleče za njene dolge lase. Rad pa se dotika tudi mojega obraza, še raje pa udarja po svojih igračkah. Ponavlja tudi nekatere glasove, kar se mi zdi zelo super. Se mi zdi, da bo prava ”čveka”. Zelo rad ima svojo dudo, a včasih jo pljune daleč stran od sebe.😄

Skoraj nič ne joka, razen, če je zares lačen. Podnevi spi v ležalniku ali pa na kavču zraven mene. Ponoči pa spi v svoji posteljici, le zjutraj ga vzamem k sebi, da skupaj še malo zadremava. Zvečer zaspi okoli devete ure. Ponavadi se zbudi enkrat v noči. Enkrat je celo prespal celo noč. Je pa podnevi zelo rad v naročju. Morda še preveč.🙈

Prerastel je svoja majhna oblačila (Kar nekaj časa je nosil številko 50, en body celo št. 44.). Sedaj ima oblačila že v številki 62. Tehta pa skoraj 6 kilogramov. Enkrat je podoben meni, enkrat Aljažu. Njegov obraz se spreminja vsak teden. Vsak dan pa pri njemu opazim kaj novega.

Zdaj pa na kratko o tem, kako se počutim jaz.

Počutim se res odlično. Travme, katere sem omenjala v tej objavi, so izginile. Ne obremenjujem se več s tem, kakšen je bil porod. Imela sem carski rez, morda mi bo naslednjič uspelo roditi po naravni poti, morda ne.

Zelo sem vesela, da imam tako lepega otročička. Najbolj pa sem srečna, ker je zdrav. Ponosna sem na vse, kar na novo opazim pri njemu. Postala pa sem tudi še bolj samozavestna. Ne obremenjujem se s svojim izgledom. Zdi se mi, da me je vloga mamice precej spremenila. Seveda na bolje. In na to sem ponosna.

Torej, v treh mesecih se je spremenilo ogromno. Še posebej se je spremenil Lan. Zelo sem ponosna nanj.✨

Danes pa ima rojstni dan tudi Aljaž. Vse najboljše obema mojima fantoma!❤️

Še vedno me lahko spremljaš na mojem Instagram in Facebookprofilu.

Lepo bodi in hvala za branje,

Gaja❤️🦋

___________________________

Hello! ❤

Todaj is 11th June and my little boy Lan is 3 months old, already. Even now I see, how time flies! I think no longer back, I wanted him to get out of my body. No longer back, he was kicking inside my tummy, now he is kicking me in my tummy.

So, what are the changes I’m seeing?

Lan is very vivacious boy. He very likes his sticker frog, which is stick near her changing table. He likes it the most. Every time I put him on his changing table, there is a big smile on his face.

In May, he used to start smiling. Now, his smile makes my day better. He smiles almost to every thing and every one. Till now, I hear him laugh only once. Of course he gave it to his frog. 😀 He started to kicking and waving with his hands so bad. And he really likes to pull his mommy’s long hair. He likes to touch my face, even more he likes punching his toys.
He repeats some voices and I found this very great. I think, he will be really loud. He very likes his dummy, but sometimes he throws it far away from him. 😀

He doesn’t cry very much, except he is really hungry. At day, he usually sleeps in his deckchair or on the couch near me. At night, he sleeps in his own bed, only in morning I took him out in our bed, so we can nap a little bit together. He fall asleep around 9 pm. Sometimes, he wakes up only once at night. Once, he even sleept all night! But he very likes being caring around in arms. Maybe even to much.🙈

He grown up his little clothes (For a long time, he used to wear number 50, one body even in 44.). Now he wears cloths in number 62. He weights almost 6 kilos. Once he looks like me, once like Aljaž. His face is changing every week. Every day I notice something new.

Now, something about me.

I feel very great. Traumas, I used to have and mentioned in this post, are gone. I don’t bother about what my birth was like. I had a C-section, maybe next time I’ll give birth in natural way, maybe not.

I’m so happy to have such a wonderfull child. Even more I am happy because he is healthy. I’m proud on every thing I notice at him. And I became even more confident. I don’t care how my body looks like. I think role of mommy really change me. Of course, in better way. And I am proud of it.

So, in three months, there are so many changes. Especially, Lan changed a lot. I’m really proud of him.✨

Today, Aljaž has birthday too. Happy birthday to my both boys!❤️

You can still follow my post on my Instagram and Facebook profile.

Be good and thank you for reading,
Gaja ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s